امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
تاریخ انتشار:۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۵
دسته خبری: ایران و جهان

رکود سه سال گذشته مسکن در کشور به گونه ای که آمار پروانه های ساختمانی به یک سوم رسیده، تعطیلی راه و مسکن روستایی، تعطیلی مسکن مهر، بافت فرسوده و …. از پیامدهای اقتصادی انتخاب اشتباه مدیران است.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر ، اخیرا جناب آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی ابلاغیه ای اولویت های دستگاه های مجری در خصوص اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند. فارغ از نقدهایی که می توان به ابلاغیه و اولویت های آن داشت و اینکه آیا بسیاری از این اولویت ها  در راستای تفکر اقتصاد مقاومتی قابل تحلیل هست یا نه و یا آنکه نکات اساسی در خصوص اقتصاد مقاومتی چه می تواند باشد. بررسی نقش دستگاه های مجری در این ابلاغیه قابل بررسی است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت دو وزارت خانه کم کار و ثقیل دولت هستند که علیرغم نقش ویژه ای که در اقتصاد کشور، بهبود اشتغال، رفاه و خروج از رکود می توانند داشته باشند تا کنون به علت عدم مدیریت مناسب از چابکی لازم در مدیریت کشور برخوردار نبوده اند.

از نکات جالب در این ابلاغیه این است که اولویتی برای وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان نشده و وزارت راه و شهرسازی که یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور محسوب می شود و بخش های مسکن، شهرسازی، ساختمان، راه، راه آهن، صنعت هوایی، بنادر و کشتیرانی را تحت مدیریت خود دارد از کمترین برنامه مشخص و مدون در این زمینه برخودار است.

بررسی اولویت های راه و شهرسازی در این ابلاغیه حائز این نکته است که اولویت های راه و شهرسازی تکمیل و بهره برداری از پروژه های آزاد راهی و بزرگ راهی کشور قید شده است که در دروه های گذشته آغاز شده و دارای سرمایه گذار و پیمانکار بخش خصوصی هستند و نقش وزارت راه و شهرسازی در این میان خیلی مشخص نیست.

در حوزه مسکن نیز این وزارتخانه به مسائل کلی مانند رونق مسکن و یا بهسازی حاشیه کلان شهرها ، بدون هدف گذاری کمی بسنده شده است. بخش های راه روستایی و یا بخش هایی مانند بنادر و کشتیرانی که مهمترین نقش را در توسعه صادرات و اقتصاد مقاومتی می تواند ایفا کند از اولویت برای وزارت راه و شهرسازی و دولت برخوردار نیستند. شاید هم پروژه ای از دوره های قبل باقی نمانده که افتتاح و بهره برداری آن به این دولت رسیده باشد.

تکالیف وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی

ردیف

عنوان پروژه

عنوان برنامه ملی

۱

تکمیل و بهره برداری ۵۹۱ کیلومتر خط راه آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)

۲

تکمیل و بهره برداری ۱۲۰ کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)

۳

تکمیل و بهره برداری ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)

۴

تکمیل و بهره برداری ۴۵ کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی

پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)

۵

رونق بخش مسکن

ارتقای توان تولید ملی ( درون‌زایی اقتصاد)

۶

بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافتهای فرسوده

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

شایان ذکر است که در سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از کم کاری، تنبلی و عدم ایفای نقش جدی در اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی انتقادات جدی داشتند.

از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی که از مدیری جهادی ـ فارغ از گرایشات سیاسی ـ بهره می برد با وجود برخی انتقادات با تعیین اولویت های مشخص و راهبردهای اساسی سعی در بهبود تولید و بهره وری کشاورزی داشته است. جدول پیشنهادی نشان دهنده دغدغه و همت این وزارتخانه به مقوله اقتصاد مقاومتی است. برنامه هایی که بر حسب توان و با اهداف کمی مشخص، نشان دهنده جهت گیری و عزم این وزارت خانه در تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی دارد.

تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی:

ردیف

عنوان پروژه 

      عنوان برنامه ملی   

۱

افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی شامل:۱- گندم ۱۱۸۰۰ هزار تن، ۲- شلتوک ۲۹۴۹ هزار تن ۳- دانه‌های روغنی ۴۹۷ هزار تن، ۴- سیب‌زمینی ۵.۰۶ میلیون تن، ۵-حبوبات ۷۰۰ هزار تن،۶- پنبه ۲۰۶ هزار تن، ۷- شیر خام۹۶۵۲ هزارتن ۸- گوشت قرمز ۸۱۹ هزارتن، ۹- گوشت طیور ۲۱۷۹ هزار تن ۱۰-تخم‌مرغ ۹۵۱ هزارتن ۱۱- چغندر قند ۵۸۳۰ هزار تن ۱۲- جو ۳۱۰۰ هزار تن ۱۳- ذرت دانه ای ۲۲۰۰ هزار تن

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)                                                                                                                                                    

۲

احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی  آبیاری و زهکشی به میزان ۱۵۰ هزار هکتار

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۳

ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره برداران آب و زمین

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۴

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان ۱.۶۲ اسب بخار بر هکتار

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۵

تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: بذر (گندم ۴۰۶۰۰۰ تن، برنج ۴۷۲۵ تن، چغندرقند ۱۷۵۰۰ یونیت، سیب زمینی بذری (در سطح) ۳۰۰۰ هکتار، دانه های روغنی ۸۳۶۰ تن، حبوبات ۳۶۰۷ تن، پنبه ۴۱۴۷ تن، ذرت ۱۶۲۰۰ تن، جو ۵۳۰۰۰ تن)

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۶

تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: نهال‌های اصلاح شده (۱۸.۶ میلیون اصله)

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۷

تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: سم (۷۳۵۰۰۰ هکتار)، کود (۳۲۹۵ هزار هکتار)

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۸

توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۱۷۷۷ هکتار از واحدهای گلخانه ای

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۹

اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزه های سایر مناطق به میزان ۶۵۰ هزار هکتار و تهیه و اجرای طرح کنترل کانونهای بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیایان زایی و ریزگردها به میزان ۹۰ هزار هکتار

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۱۰

توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۲۰۰۰۰ تن در آبهای شمال و جنوب کشور

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۱۱

کاهش ضایعات از طریق فراوری ۱۹۷۰۰۰ تن

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۱۲

افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان ۱۹۷۲۰۰۰ تن

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

۱۳

توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار

ارتقای بهره‌وری

۱۴

مدیریت ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و …)

ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

مقایسه عمکرد و سطح تاثیر گذاری این دو وزارتخانه در سالهای گذشته نیز نشان می دهد که انتخاب اشتباه وزرا و سپردن بخش های مهم اقتصادی کشور به افرادی که از توانایی و انگیزه لازم برای مدیریت کشور برخوردار نیستند صدمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. رکود سه سال گذشته مسکن در کشور به گونه ای که آمار پروانه های ساختمانی به یک سوم رسیده، تعطیلی راه و مسکن روستایی، تعطیلی مسکن مهر، بافت فرسوده و …. از پیامدهای اقتصادی انتخاب اشتباه مدیران است.

این درصورتی است که وزارتخانه راه و شهرسازی در دو بخش راه و مسکن می تواند به عنوان یک دستگاه پیشران در تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند علی الخصوص بخش زمین و مسکن با ارتباطات پسین و پیشین فراوان اقتصادی و با اثرات درون بخشی و برون بخشی، نقش بسیار مهمی در تحرک اقتصادی می تواند داشته باشد.

منبع : فارس

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2016 Rez1khabar.ir