امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
تاریخ انتشار:۲۶/ ۰۴/ ۱۳۹۵
دسته خبری: ایران و جهان

وزیر اطلاعات ایران بااشاره به کودتا در ترکیه گفت نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در حد ضرورت به حال آماده باش درآمده اند و مرزها در کنترل کامل است.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر به نقل از پایگاه ۵۹۸ به نقل از مهر، سید محمود علوی گفت: نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در حد ضرورت به حال آماده باش درآمده اند و مرزها در کنترل کامل است.

وزیر اطلاعات افزود: برای ترکیه آرزوی امنیت و ثبات می کنیم.

دیدگاه ها

یک پاسخ به “وزیر اطلاعات:نیروهای نظامی و اطلاعاتی ایران در حال آماده باش هستند”

  1. ﻣﻬﺪﻱ ﻛﺮﻳﻤﭙﻮﺭ گفت:

    ﺑﺎ ﺳﻼﻡ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﻌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻢ اﺯ اﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﺎﻡ ﺭاﺣﻞ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮاﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﺎﻡ ﺭاﺣﻞ و ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺣﻀﺮﺕ اﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭﺳﺖ و ﻣﺘﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ اﻳﻦ رااﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ چﻭﻥ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻥ ﻛﺜﻴﻔﺶ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﺎ ﺩﺭاﺯ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮﻣﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺴﻌﻮﻟﻴﻦ ﺭﺩﻩ ﺑﺎﻻﻱ ﺣﻜﻤﺘﻲ ﺗﻤﺎﻡ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﻞ ﺭا ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ واﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻥ ﻛﺜﻴﻔﺶ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﻇﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺩاﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺫﺭﻩ اﻱ ﺑﺎﺝ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻧﻤﻴﺪﻫﻴﻢ و ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺟﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ ﺭاﻩ اﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ اﻣﺎﻡ ﺭﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ و اﻧﻘﻼﺏ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻓﺪا ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻋﺎﺷﻖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩاﺭﻳﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ و ﺭﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻣﻬﺪﻱ ک. ر. اﺯ ﺷﻤﻴﺮاﻥ

    (۱)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir