امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تاریخ انتشار:۱۷/ ۰۸/ ۱۳۹۴
دسته خبری: تصویر, چندرسانه ای

زمین ترک خورده زاینده رود به جای قدم های عابران خسته و دل نگران، میزبان قدم های بازگشت جریان آب شد.

به گزارش رضوان خبر به نقل از صاحب نیوز، بستر ترک برداشته زنده رود آب را در آغوش گرفت و زمین ترک خورده به جای قدم های عابران خسته و دل نگران میزبان قدم های بازگشت جریان آب شد.