امروز مصادف است با: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
تاریخ انتشار:۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۴
دسته خبری: ایران و جهان

ارسلان فتحی پور : امیدوارم روند مثبتی که برای ایجاد بستر و زمینه لازم برای توسعه و پیشرفت منطقه به وجود آمده است استمرار یابد تا مردم و مسئولان از ثمرات توسعه آن بهرهمند گردند.