امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
تاریخ انتشار:۲۳/ ۰۱/ ۱۳۹۵
دسته خبری: ایران و جهان
امام جمعه موقت اهواز:

آیت الله محسن حیدری گفت: ما بر اساس صحبت‌هایی که با آقایان داشته‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان آیت‌الله جنتی خواهند بود ان‌شاءالله.

به گزارش پایگاه خبری رضوان خبر به نقل از مشرق ، آیت الله محسن حیدری ازروحانیون نامدار و فعال شهر اهواز و از نمایندگان استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری است. وی در برابرفتنه سال ۸۸، مواضعی شفاف و صریح داشت و به همین دلیل نیز از سوی بقایای این جریان در انتخابات اخیر، فراوان مورد هجمه قرار گرفت. با این حال مردم خوزستان به این هیاهوی پوچ وقعی ننهادند و در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، باردیگر و با آرای بالا او را به نمایندگی خویش انتخاب کردند. با ایشان درباره زمینهها و پیامدهای انتخابات اخیر خبرگان گفت و شنودی انجام دادهایم که نتیجه آن را پیش روی دارید.

انتخابات مجلس خبرگان با تمام فراز و نشیبهایش به پایان رسید. ارزیابی شما از این انتخابات و ترکیب نمایندگانی که دراین دوره به مجلس راه یافتند، چیست؟ بهویژه اینکه برخی عناصر و جریانات، چون احساس میکردند تصمیم خبرگان در این دوره ممکن است سرنوشتساز باشد، تصمیم داشتند ترکیب خبرگانِ را تغییر دهند و کسانی را به مجلس خبرگان بفرستند که از همفکران خودشان باشند. متأسفانه با جنگ روانیای هم که در انتخابات اخیر به راه انداختند، مانع از ورود عدهای از بزرگان به مجلس خبرگان شدند، اما در عین حال به نظر میرسد به اهدافشان نرسیدهاند. جنابعالی دراین باره چه تحلیلی دارید؟

بسماللهالرحمنالرحیم. الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین(ع). بحمدالله انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری تمام شد و بر اساس اطلاعات ناقصی که تا به حال به دست آوردهایم ـ اینکه عرض میکنم ناقص به این دلیل است که برخی از افراد را از نزدیک نمیشناسیم و موضع آنها را نمیدانیم، اما ذکر خیرشان را شنیدهایم ـ دوره پنجم ولاییتر و انقلابیتر ازدوره قبل است و اینگونه پیشبینی میشود که مواضع انقلابیتر و ولاییتری را نیز اتخاذ خواهد کرد. خود دوره چهارم هم، الحمدلله در مجموع ولایی و انقلابی بود و حداقل دو سوم اعضای آن، علیه فتنه سال ۸۸، مواضع صریحی داشتند و در تمامی مراحل در کنار مقام معظم رهبری بودند. آنان در جلسات سخنان قاطع و کوبندهای را علیه فتنه و حامیان آن بیان میکردند و مهم تر از همه اینکه یکی از حامیان فتنه را از کرسی ریاست به زیر کشیدند! در اسفند ۱۳۹۳ هم که یکی از همان حامیان فتنه خواست که دوباره کاندیدا شود، با عدم اقبال مواجه شد، بنابراین دوره چهارم مجلس خبرگان، امتحان بسیار خوبی پس داد و حتی مقام معظم رهبری از آن به عنوان یکی از مهمترین ادوار که آثار، خیرات و برکات زیادی داشت و منشاء تحولات مهمی بود یاد کردند. پیشبینی میکنیم دوره پنجم انشاءالله وضعیت بهتری از دوره چهارم هم خواهد داشت، بنابراین رؤیاها و خیالاتی که دشمنان خارجی یا کسانی که درداخل همسوی آنها هستند در سر میپرورانند، قطعاً به نفع آنان تعبیر نخواهد شد.

در این دوره از سوی دنبالهرویها آقایهاشمی تلاش فراوانی شد تا کسانی که علیه فتنه ۸۸ مواضع صریح و قاطعی داشتند، از پنجمین دوره مجلس خبرگان حذف شوند. جنابعالی یکی از کسانی بودید که بسیار صریح و واضح علیه فتنه موضع میگرفتید. آیا در حوزه انتخابیهتان علیه شما تبلیغات منفی وجود داشت یا خیر؟

بله، آنها در اینجا هم خواستند تبلیغاتی را شروع کنند، اما وقتی با عکسالعمل شدید مردمی مواجه شدند، دیدند به صلاحشان نیست ادامه بدهند. بعضی از افراد خواستند در فضای مجازی شبههافکنی یا تشکیک کنند، که با موج شدید مخالف در خود فضای مجازی روبهرو میشدند

با وجود اینکه اینها در فضای مجازی جولان بیشتری میدهند، ولی آنجا هم موفق نشدند؟

همینطور است. یا مثلاً وقتی در بعضی از اماکن رفتند و از اشخاص دیگری حمایت کردند، مردم به صورت صریح با آنها مقابله کردند و بهخصوص از بنده و آقای کعبی که در قبال فتنه مواضع بسیار صریحی داشتیم، حمایت کردند و آنها فهمیدند کسانی که صراحتاً در برابر فتنه ایستادند، مورد حمایت اکثریت مردم هستند.

در حال حاضر اینها اقدام به کیفیتبندی آرا کردهاند. به این ترتیب که تهرانیها چون به ما رأی دادهاند توسعه یافته و شهرستانیها چون به دیگران رأی دادهاند توسعه نیافته هستند که این در واقع نوعی توهین به مردم است. ارزیابی شما چیست؟

این تحلیل درست در مقابل تحلیل امامخمینی(ره) است. امام در مقام ارزشگذاری و ترجیح طبقات مستضعف و مستکبر و یا به اصطلاح کوخنشین با کاخنشینها، ارزش را به مناطق محروم و به قول اینها توسعه نیافته میداد و میفرمود: اینها ولینعمت ما هستند، در انقلاب پیشقدم بودند و در دفاع مقدس شهید دادند، و الا مرفهها و کاخنشینها کی در انقلاب پیشقدم بودند؟ کی در دفاع مقدس فداکاری کردند؟ امکان دارد در بین آنها هم افرادی انقلابی و فداکار پیدا شده باشد، اما اکثریت افرادی که در خط انقلاب و ارزشها هستند، همین افراد به قول آنها توسعه نیافته هستند. بنابراین تحلیل اینها درست در مقابل تحلیل امام خمینی و امام خامنهای و از همه مهمتر تحلیل امیرالمؤمنین(ع) است. امیرالمؤمنین(ع) در فرمانی که برای مالک اشتر صادر کردند، فرمودند: به طبقات زیرین و به قول اینها توسعه نیافته، توجه بیشتری داشته باشید، چون اینها اصل جامعه هستند و مفهوم و نتایج حکومت اسلامی، در اینجاهاست که شکل میگیرد. یعنی طبقات پایین جامعه مورد نظر امیرالمؤمنین(ع) بودند و نه طبقات مرفه جامعه و لذا این تحلیل اینها، با هیچ اصل اسلامی و انسانی سازگاری ندارد مثل بسیاری دیگر از حرفهایشان.

یکی از پدیدههای غیر اخلاقی در تبلیغات این دوره از انتخابات- که مسلماً در تاریخ ثبت خواهد شد- این بود که آقایهاشمی رفسنجانی به عنوان یک روحانی باسابقه و انقلابی، رسماً در شبکههای مجازی وابسته به خود اعلام میکرد کرد که مثلاً به زید، عمر و بکر رأی ندهید و در تقابل با سه، چهار روحانی انقلابی دیگر که سوابقی روشن در انقلاب و نظام داشتند، به چنین شیوههایی متوسل شد. به نظر شما موضعگیری یک روحانی علیه روحانیون دیگر آن هم بدین شکل، در اذهان مردم چه تأثیری خواهد داشت؟

تمایلی به سخن گفتن درباره جزئیات رفتارهای ایشان را ندارم، اما فیالجمله عرض میکنم که اگر ایشان با این روش در تهران جواب مثبت گرفت، ولی در استانهای دیگر، از جمله در استان ما جوابی کاملاً منفی گرفت. یعنی دو نفری که مبغوض ایشان بودند بالاترین رأی را بعد از نفر اول آوردند و نفری که مورد تأیید ایشان بود آخر شد. در خوزستان نتیجه عکس داد.

رفتار سیاسی ایشان را چگونه ارزیابی میکنید؟ مخصوصاً در مقام رقابت؟

بیشک رفتار آقایهاشمی دور از شأن روحانیت است. در واقع ایشان حالت انتقامگیری پیدا کرده است که کسی را که در خط او نیست و به مذاق او نمیخورد، تخریب کند و بکوبد تا نفس راحت بکشد و کار خودش را پیش ببرد. کسانی را تشویق میکند که یا همراه او باشند یا دست کم نسبت به او بیتفاوت باشند و موضع منفی نگیرند.

در حاشیه اجلاسیه اخیر خبرگان و تا هماینک، ازسوی جریان وابسته به آقایهاشمی زمزمههایی بود و هست که از همین حالا دارند برای ریاست مجلس آینده گمانهزنی میکنند. البته خود ایشان چون متوجه شده که رأی نمیآورد، گفته است کاندیدا نمیشوم و تمایلی ندارم، ولی سعی کرده است کسانی را متقاعد و برای ریاست خبرگان به میدان بیاورد. به نظر شما آیا خواستههای ایشان برای ریاست مجلس خبرگان و آدم تراشیدن برای این منصب در مجلس آینده چقدر زمینه عملی دارد؟

هیچ، ایشان زمینه بسیار پایینی دارد، ما در این اجلاسیه، آقایان نماینده را دیدیم و دیدگاههایشان را ارزیابی کردیم. میتوانیم بگوییم که در حال حاضر، بیشترین زمینه نسبت به آیتالله جنتی وجود دارد.

همچنان و پس ازانتخابات ۷ اسفند؟

بله

فکر میکنید که ایشان کاندیدا میشوند یا خیر؟

از رفتارشان مشخص بود که خود ایشان بنا ندارد کاندیدا شود، ولی دیگران مایلاند ایشان کاندیدا شوند، مخصوصاً با توجه به رفتاری که جریانهای ضدانقلاب یا موسوم به اصلاحطلب، درانتخابات اخیر با این بزرگوار کردند. میدانید که ایشان سابقه وجایگاه والایی در انقلاب ونظام اسلامی دارند. اولاً: مقام معظم رهبری ایشان را عِدل آیتالله مشکینی قرار دادند و فرمودند: آیتالله مشکینی و آیتالله جنتی شخصیتهای بیبدیل انقلاب هستند. سوابق علمی آیتالله جنتی هم به عنوان یکی از علما ومدرسین حوزه قم کاملاً روشن است. ثانیاً: ایشان جزو پیشگامان انقلاب و از شاگردان حضرت امام هستند که بیانیه مرجعیت ایشان را در سال ۱۳۴۱ امضا کردند، یعنی ایشان در آن سال به عنوان یک عالم فاضل و مطرح، بیانیه صادر کردند که: مردم از آیتاللهالعظمی خمینی تقلید کنید! ایشان چنین سابقهای دارد. سوابق زندان، تبعید و مبارزاتشان در دوران انقلاب و خدماتشان بعد از انقلاب، بر کسی پوشیده نیست. ایشان در ابتدا رئیس دادگاههای انقلاب در خوزستان بودند. مدتی هم امام جمعه اهواز بودند و چند هفتهای اقامه جمعه کردند و سپس توسط امام به عنوان عضو شورای نگهبان برگزیده شدند وکاملاً مورد تأیید و اعتماد ایشان بودند، طوری که امام چند بار ایشان را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان انتخاب کردندو مقام معظم رهبری هم، تاکنون این انتخاب را تنفیذ کردهاند.

الحمدلله سلامت نفس و استقامت روحی و سلامت جسمانی ایشان بهرغم کبر سن، فوقالعاده بالاست و از نظر سلامت جسمی هم، شرایط بسیار بهتری نسبت به آیتالله یزدی و مرحوم آیتالله مهدوی کنی و موقعیت بسیار بالایی هم در بین اکثریت قریب به اتفاق آقایان خبرگان دارند و لذا ما پیشبینی میکنیم ایشان رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان شوند.

اگر ایشان نپذیرند چه کسانی مطرح هستند؟

انشاءالله ایشان با اصرار آقایان خواهند پذیرفت. مایل نیستم با وجود ایشان، از کس دیگری اسم ببرم!

خودتان در اینباره با ایشان صحبت کردهاید؟

بله. بعد از فرمایشات آقا، در پاویون فرودگاه ایشان را زیارت کردم که داشتند به اصفهان میرفتند. چند دقیقهای خدمت ایشان بودم و در باره فرمایشات حضرت آقا صحبت میکردیم، مخصوصاً روی این فرمایش آقا که: «مجلس خبرگان باید انقلابی بماند و انقلابی فکر و عمل کند» تأکید کردم. این سخن آقا باید تابلو و در مجلس خبرگان آویخته شود. گفتم: حضرت آیتالله جنتی، این سخن آقا شرط و شروطی دارد. شرط اولاش این است که رئیساش انقلابی باشد. قبول دارید؟ گفتند: بله. گفتم پس معنا ندارد وقتی آقایان از شما دعوت کردهاند، حاشا کنید! شما باید بپذیرید و اجابت کنید، والا این خواسته آقا محقق نمیشود.

نظر ایشان چه بود؟

ایشان تبسمی کردند و ما این تبسم را حمل بر رضایت کردیم و با اصرار آقایان، این امید هست که ایشان بپذیرند.

دراجلاس اخیر، رفتار نمایندگان با آقایهاشمی – با توجه به رفتارهایی که ایشان در انتخابات کرد- چگونه بود؟ انتقاد یا نکوهشی نشد؟ کسی با ایشان حرفی نزد؟

مجالی پیش نیامد، اما بنده آخرین نطق دوره چهارم را ایراد کردم و پس از من آیتالله یزدی نطق پایانی را ایراد کردند و بعد از آنکه بیانیه خوانده شد. نطق بنده، آخرین نطق قبل از دستور دوره چهارم خبرگان بود. بنده در این نطق، سه نکته را مطرح کردم. نکته اول در مورد ظرفیتهای مجلس خبرگان بود و گفتم: مجلس خبرگان غیر از رسالتهای قانونی، ظرفیتهای نهفته و نانوشتهای دارد که باید به فعلیت در بیایند، چون حلقه وصل بین جمهور مردم و مسئولان است و لذا خبرگان میتوانند صدای رسای مردم برای مسئولان و بیانگر تنگناها و محدودیتهای مسئولان برای مردم باشند. بعد از جلسه، مقام معظم رهبری هم در نطقشان فرمودند: خبرگان میتوانند واسطه بین مردم و مسئولان باشند و همان نکتهای را که قبلا عرض کردم، مورد تأیید قرار دادند.

نکته دومی که مطرح کردم، در مورد مشروعیت مسئولان نظام و مدیران دولتی و غیر دولتی است که بستگی به رضایتمندی ولیفقیه دارد. به عبارت دیگر همانطور که حدوث مشروعیتشان به اجازه رهبری بستگی دارد، استمرار مشروعیتشان هم، حداقل به عدم مخالفت با مقام معظم رهبری بستگی دارد. بنابراین وقتی مقام معظم رهبری راهبردهایی را مطرح میکنند و میفرمایند: فتنه ۸۸ خط قرمز است، یا خطر نفوذ جدی است، یا طرد نیروهای حزباللهی و کارآمد به بهانه تندروی درست نیست، یااقتصاد مقاومتی نباید مغفول بماند و امثال این راهبردها و مسائل دیگر را مطرح میکنند و در مقابل فردی مثلاً از فتنهگران تجلیل میکند، در واقع مشروعیت خود را از دست داده است. چرا؟ چون در مقابل خط رهبری ایستاده است. شرط اصلی تصدی مناصب در جمهوری اسلامی «عدالت» است و کسی که در مقابل راهبردهای رهبری تمرد کند، عدالت خود را از دست میدهد. بنا به تعبیر امام صادق(ع): «الراد علیهم کاالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و الراد علی الله فی حد الشرک بالله» یعنی نهتنها از عدالت ساقط میشود، بلکه از ایمان هم ساقط میشود! بنابراین مدیران در نظام جمهوری اسلامی، چنانچه بخواهند در مقابل این راهبردها بایستند، مشروعیت نخواهد داشت.

البته قاعدتاً آقایهاشمی درهنگام سخنان شما در مجلس نبوده، ایشان یکی دو ساعت در روزاول و به شکل تشریفاتی میآید و بعد هم بلند میشود و میرود! ولی دیگران حرفهارا به گوشاش میرسانند. اینطور نیست؟

به هر حال ما حرفمان را زدیم. بحث دیگری که داشتم در باره خوزستان و مشکلات و تنگناهای آن بود.

آیا اعضای خبرگان ناراحتی خود را از رفتارهای ایشان نشان میدادند؟

بله، عملاً نشان دادند، اما مصلحت اقتضا نمیکند درگیر شوند و بحثی کنند. شأن نمایندگان مجلس خبرگان هم چنین اقتضایی ندارد. آقایهاشمی خودش بهتر میداند که رفتارهایش چه بازتابی در میان نمایندگان خبرگان دارد.

سخنان مقام معظم رهبری پس از اجلاس اخیر خبرگان، بسیار پرنکته بود و در جامعه هم بازتاب زیادی داشت. البته بخشهایی از مردم انقلابی راهم نگران کرد، چون ایشان گفتند: اگر مجلس خبرگان خواست رهبر را انتخاب کند، باید انقلابی عمل کند و فقط خدا را در نظر داشته باشد! شما از این جمله چه تفسیری دارید، چون این جمله مورد تفاسیر متفاوت وحتی متناقضی قرار گرفت؟

فرمایشات آقا از باب انجام وظیفه است و نباید کسی را نگران حال ایشان کند. شبیه این فرمایشها را در ابتدای دوره چهارم هم فرمودند که: مراقب باشید، چون ممکن است در دوره شما نیاز به انتخاب رهبر جدید باشد…یعنی اعضای خبرگان را به حالت آماده باش نگاه میداشتهاند. تحلیل ما این است که مانند همیشه، میخواهند مجلس دوره پنجم را به حالت آماده باش نگه دارند که خدای ناکرده در مقابل اتفاقات ناخواسته، دچار سهلانگاری نشوند. این حرف را از این باب فرمودند، والا ما احساس خطر خاصی نکردیم و الحمدلله خیلی سرحال بودند. بیش از یک ساعت صحبت کردند و مسائل مختلف را هم بسیار دقیق و قوی تحلیل فرمودند. ما هیچ احساس نگرانی نسبت به سلامت ایشان نداریم. خود من هیچ احساس نگرانی نکردم و توصیهام این است که امت حزبالله در عین اینکه همیشه باید برای سلامتی و صحت و طول عمر ایشان دعا کنند، اما در عین حال نباید نگران حال ایشان باشند. آقا درآن دیدار، خیلی قوی و بشاش و سرحال بودند.

با ایشان در پایان سخنرانی صحبتی هم کردید؟

بله، تکتک آقایان پس از سخنرانی با ایشان معانقه میکنند. الحمدلله خیلی سرحال و بشاش بودند و با تکتک افراد احوالپرسی کردند و سراغ استانهایشان را گرفتند و بعضی از آقایان سرپایی گزارشهای مکتوب یا شفاهی میدادند.

مسلما ما در انتخابات اخیر مجالس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به ویژه در مجلس اخیر، اشتباهاتی هم داشتیم و همین موجب شد که طرف مقابل در بعضی از استانها و شهرها، آرایی را به دست آورد. از نظر شما درسهای انتخابات اعم از مثبت و منفی چیست؟ در جمعبندی آخر نقاط قوت ما چه بود و نقاط ضعفمان چه؟

به نظرمن نقاط قوت ما در خصوص خبرگان زیاد بود. در طول چند ماه اخیر که تحرک بیشتری داشتیم و ارتباطمان با بدنه اجتماع اعم از نخبگان و مردم عادی و روستاییان زیاد بود، نسبت به دوره قبل اقبال بیشتری به انتخابات خبرگان دیده و اظهار امیدواری بیشتری به خبرگان شد. حتی میگفتند: ما امیدی به مجلس شورای اسلامی نداریم، ولی به مجلس خبرگان امیدواریم. در نظرسنجیهایی که یکی دو ماه قبل از انتخابات انجام شدند، ۶۰ درصد مردم گفتند به مجلس شورای اسلامی رأی میدهیم و ۶۴ درصد به مجلس خبرگان، یعنی ۴ درصد بیشتر به خبرگان رأی میدادند! این نشان میدهد که ارتباط اعضای خبرگان با مردم بیشتر بوده است

به نظر شما علتاش چیست؟

علتاش این است که مردم از نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی توقعات بیشتری داشتند ومتأسفانه محقق نشدهاند. مجلس خبرگان نسبت به مجلس شورای اسلامی، ارتباط کمتری با مسائل روزمره ومعیشتی مردم دارد، اما ارتباط نمایندگان آن با مردم از نمایندگان مجلس شورا بیشتر است. خب این مسئله سؤال برانگیز است. مردم عملاً دیدند مجلس خبرگان صدای رسای آنها بود

و حداقل نمایندگان خبرگان توانستند از طرف آنها دو کلمه حرف بزنند؟

بله، مثلاً به عنوان نمونه بنده در اجلاسیه خبرگان شهریور ۱۳۹۲، بحث طرح رهبری در باره خوزستان در مورد ۵۵۰ هکتار را مطرح کردم و برکات این طرح شامل حال خوزستان شد. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۵ دستور داده بودند برای توسعه خوزستان، ۸۰۰ هزار هکتار تسطیح، زهکشی و آبیاری شود که بعدها به ۵۵۰ هزار هکتار تبدیل شد، ولی متأسفانه دولتها نتوانستند بهموقع آن را پیاده کنند و طی ۱۷ سال، فقط ۱۷ درصد آن عملی شد! یعنی سالی یک درصد و اگر بنا باشد به این شکل ادامه پیدا کندیک قرن طول میکشد وتا ۸۳ سال دیگر باید ادامه پیدا کند و این معنا ندارد، در حالی که اگر این طرح پیاده میشد، ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد و نصف محصولات غذایی کشور را تأمین میکرد! لذا ما از دولت یازدهم میخواهیم کمر همت را ببندد و این طرح را اجرایی کند. مکتوب این نطق را در حضور مقام معظم رهبری تقدیم رئیسجمهور کردم و مقام معظم رهبری نصف موجودی صندوق توسعه ملی را صرف این کار کردند و الحمدلله پیشرفت خوبی حاصل شده است. بنابراین یک نطق در خبرگان، میتواند اینقدر تأثیر داشته باشد. خب مردم متوجه این امر شدند. یا بحث انتقال آب خوزستان به استانهای دیگر، که در نتیجه سر و صدایی که در مجلس خبرگان کردیم، متوقف شد و الحمدلله مشکل موقتاً حل شد، اما به عقیده ما این مشکل همچنان هست و ما باید به اعتراضاتمان همچنان ادامه بدهیم! مردم این را فهمیدند که یک عضو مجلس خبرگان میتواند در خیلی جاها منشاء اثر باشد. یا مثلاً به عنوان نمونه خط دوم راهآهن از بندر امام تا اندیمشک که میخواستند بودجهاش را به جای دیگری بدهند که ما جلوگیری کردیم و ۳۵۰ میلیارد تومان بودجه آن به قرارگاه خاتم داده شد و زیرسازی خط دوم این پروژه به اتمام رسیده است. وقتی مردم فهمیدند این کارها از عهده مجلس شورای اسلامی برنیامد، ولی از عهده خبرگان برآمد، امیدواریشان بیشتر شده و این یکی از نقاط مثبت انتخابات است.

البته در مورد نقاط منفی مثل انتخابات خبرگان تهران، عقیدهام این است که مردم تهران با فرمان بیبیسی این کار را نکردند. این حرف درست نیست. بیبیسی از قبل با نظرسنجی میدانست بخشی از مردم تهران چه گرایشی دارند و از فرصت سوء استفاده کرد. نمونههایش در مسائل دیگر هم پیش آمده. مثلاً آنها میدانستهاند که مردم تهران در عصر جمعه، در فلان بازار قدم میزنند و بعد گفتند: مردم تهران در فلان ساعت روز جمعه میآیند و تظاهرات بزرگی علیه نظام انجام میدهند! مردم هم خبر نداشتند بیبیسی چنین چیزی گفته است. قضایا از این قرار است و اینطور نیست که مردم تهران گوش به فرمان بیبیسی بودهاند.

این هم تحلیل جالبی است. در هر حال درهمین تهران، آیتالله جنتی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأی آورد که درجای خود جالب توجه است

بله، از این گذشته تهران ۱۲ میلیون جمعیت دارد و حداقل ۸ میلیون نفر حق رأی دادن داشتند، ولی فقط حدود ۴ میلیون نفر شرکت کردند و ۵۰ درصد به هر دلیلی شرکت نکردند. شاید اگر شرکت میکردند نتیجه متفاوت میشد. اینطور نیست که اینها گوش به فرمان بیبیسی بودند.

آیا برای انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و…خبرگان آینده، به شکل غیررسمی تبادل نظرها و گفتوگوهایی هم میان اعضای جدید و قبلی خبرگان انجام شده است؟

به صورت طبیعی آغاز شده، نه بهطور رسمی. بالاخره آقایان با هم دوست هستند و صحبت میکنند و ما بر اساس صحبتهایی که با آقایان داشتهایم پیشبینی میکنیم رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان آیتالله جنتی خواهند بود انشاءالله.

بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

برای شما آرزوی توفیق و از شما التماس دعا داریم که بتوانیم به وظیفه قانونی خود عمل کنیم

منبع: روزنامه جوان

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir