امروز مصادف است با: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

نام :   عسکر

نام خانوادگی :   حسنی پور

سمت اجرایی :   فرماندار شهرستان رضوانشهر

بیوگرافی :   وی در گذشته بعنوان بخشدار مرکزی رضوانشهر بوده است

تلفن تماس :   ۰۱۳۴۴۶۲۳۰۰۳

01

———————————————————————————————————————————————————————————————————

نام :   ابراهیم

نام خانوادگی :   چراغی

سمت اجرایی :   معاون فرماندار شهرستان رضوانشهر

بیوگرافی :

تلفن تماس : ۰۱۳۴۴۶۲۶۹۲۹

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————

نام :  سید اکبر

نام خانوادگی :   قاسمی

سمت اجرایی :   فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان

بیوگرافی :    سرهنگ دوم پاسدار

تلفن تماس۰۱۳۴۴۶۲۱۷۰۰

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Copyright © 2011 - 2017 Rez1khabar.ir