امروز مصادف است با: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

 

نام :   عسکر

نام خانوادگی :   حسنی پور

سمت اجرایی :   فرماندار شهرستان رضوانشهر

بیوگرافی :   وی در گذشته بعنوان بخشدار مرکزی رضوانشهر بوده است

تلفن تماس :   ۰۱۳۴۴۶۲۳۰۰۳

01

———————————————————————————————————————————————————————————————————

نام :   ابراهیم

نام خانوادگی :   چراغی

سمت اجرایی :   معاون فرماندار شهرستان رضوانشهر

بیوگرافی :

تلفن تماس : ۰۱۳۴۴۶۲۶۹۲۹

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Copyright © 2011 - 2016 Rez1khabar.ir